Hallitus 2019Hallituksen varajäsenet:

Tuomo Koutonen
Pauli Kyröläinen
Jorma Viinikangas
Risto Kyröläinen
Antti Pihlajakoski
Veli-Matti Paakkari
Kaisu Pelkonen
Jari Jussinniemi
Jaakko Kuotesaho
Teijo Joensuu
Hallituksen kokousajat 2019 tästä